Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

O nás

Kto sme?

MONAREX je audítorská, daňovo-poradenská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť. Pod značkou MONAREX pôsobia dve spoločnosti:
  • MONAREX, k.s. – firma špecializovaná na daňové poradenstvo,
  • MONAREX audit consulting, s.r.o. – spoločnosť zameraná na audit.

Obe firmy majú spoločné sídlo. Náš tím profesionálov sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb pre podnikateľov a obchodné spoločnosti v oblasti daní, účtovníctva, audítorstva a podnikateľského poradenstva.

Poskytujeme služby so širokým záberom od riešenia jednotlivých odborných problémov až po poskytnutie komplexného variantu riešenia problémov (účtovný dohľad, kontrola účtovníctva, vedenie účtovníctva, priebežný kontroling vo forme poradenstva pre riadiacich pracovníkov, zastupovanie podnikateľských subjektov od založenia až po zánik).

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S