• profesionálny prístup
  • kvalita a rýchlosť poskytovaných služieb
  • odbornosť a zručnosť
  • kompetentnosť
  • možnosť osobného kontaktu
  • prístup ku klientom
Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Kontakt

MONAREX

Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 470 15 13, +421 48 470 15 18
fax: +421 48 470 15 23
e-mail: monarex@monarex.sk

MAPA

 

Daňové poradenstvo, účtovníctvo

Ing. Ladislav Pompura Ph.D.
Email: pompura@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 13

Ing. Silvia Strečková
Email: sstreckova@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 14

Ing. Zdenka Majerová
Email: zmajerova@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 13

Ing. Pavol Predanócy
Email: ppredanocy@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 17

 

Bc. Zuzana Sarvašová
Email: zsarvasova@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 14

 

 

Ing. Marcela Kollárová
Email: mkollarova@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 14

 

 

Audit

Ing. Ladislav Pompura Ph.D.
Email: pompura@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 13

Ing. Mária Makrovská
Email: mmakrovska@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 17

Ing. Zuzana Poliačiková
Email: zpoliacikova@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 13

  

Mzdy a personalistika

Soňa Farkašová
Email: sfarkasova@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 11

 

 

 

 

 

Back Office

 

 

Jana Hudáková
Email: jhudakova@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 13

Bibiána Riečanová
Email: briecanova@monarex.sk
Tel.: + 421 48 470 15 11

 
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S