Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ws467300/www_root/header.php on line 73
Due diligence | Audit | Monarex - Audit, Daňové poradenstvo, Účtovníctvo

Due diligence

Pod pojmom due diligence sa rozumie hĺbková previerka podniku vykonávaná najmä v súvislosti s potenciálnymi obchodnými transakciami ako sú napríklad kúpa akcií podniku, kúpa ochodného podielu alebo poskytnutie úveru. Základným cieľom due diligence je prekonať informačnú asymetriu medzi potencionálnymi obchodnými stranami a získať kvalitné a presné informácie o cieľovej spoločnosti.

Finančné due diligence

Údaje vo finančných výkazoch sa detailne analyzujú, overujú sa metódy oceňovania, odpisovania, tvorba rezerv, vierohodnosť predložených údajov. Na základe získaných informácií  skúmaných v ekonomických súvislostiach sa identifikujú prípadné riziká spôsobené v dôsledku nesprávneho vedenia účtovníctva, skreslenia hodnoty vykazovaných položiek, nekalých praktík, ktoré môžu mať významný vplyv na hodnotu cieľovej spoločnosti.

Daňové due diligence

Daňové due diligence je zamerané na rozpoznanie rizík v oblasti daní, ktoré vyplývajú nie len z možných chýb pri účtovaní alebo výpočte daní, ale aj z nekalých praktík. Cieľom je zistiť, či si daná spoločnosť splnila resp. nesplnila všetky svoje zákonné povinnosti v oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, prípadne ďalších relevantných daní  a vplyv zistených rizík na hodnotu cieľovej spoločnosti.

Zdieľať na facebook:

STRETNITE SA S NAMI.

Odpovieme na každú z Vašich otázok. Káva je na nás :)

Adresa

MONAREX
Námestie slobody 2
97401 Banská Bystrica

Kontakty

Email: monarex@monarex.sk
Telefón: +421 915 391 816

IČO: 36006670
IČ DPH: SK2021098915

Facebook | Twitter

Linky


Účtovníctvo
Daňové poradentsvo
Znalecká činnosť

 

Neváhajte nás kontaktovať. 
Sme tu pre Vás a Vaše firmy.