Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/ws467300/www_root/header.php on line 73
Audit konsolidovanej účtovnej závierky | Audit | Monarex - Audit, Daňové poradenstvo, Účtovníctvo

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku. Konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu zostavuje materská účtovná jednotka. Kto má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku?

Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky.

Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za všetky kapitoly na základe konsolidovaných účtovných závierok zostavených správcami kapitol.

Konsolidované účtovné závierky obchodných spoločností, konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy overuje audítor.

Zdieľať na facebook:

STRETNITE SA S NAMI.

Odpovieme na každú z Vašich otázok. Káva je na nás :)

Adresa

MONAREX
Námestie slobody 2
97401 Banská Bystrica

Kontakty

Email: monarex@monarex.sk
Telefón: +421 915 391 816

IČO: 36006670
IČ DPH: SK2021098915

Facebook | Twitter

Linky


Účtovníctvo
Daňové poradentsvo
Znalecká činnosť

 

Neváhajte nás kontaktovať. 
Sme tu pre Vás a Vaše firmy.