Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Znalecká činnosť

Spoločnosť MONAREX je zapísaná do zoznamu znaleckých organizácií Ministerstva spravodlivosti v odbore Ekonomika a riadenie podnikov. Portfólio našich služieb zahŕňa  znaleckú činnosť v odvetviach:
  • oceňovanie a hodnotenie podnikov 
  • účtovníctvo
  • daňovníctvo a kontroling


Naše služby znaleckej činnosti:

  • odhad všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku, a tiež zložiek majetku podniku (hmotného majetku, pohľadávok, podielov atď.)
  • ohodnotenie podnikania
  • stanovenie výšky ušlého zisku
  • odhad náhrady škôd
  • ekonomicko – finančné analýzy

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S