Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Výhody outsorcingu

Slovo outsourcing vzniklo spojením anglických slov out – von a source – zdroj. V praxi ide o využitie služieb externej špecializovanej firmy na vykonávanie aktivít, ktoré nepatria k hlavným podnikateľským aktivitám spoločnosti.

Outsourcing predstavuje prevzatie komplexnej zodpovednosti externej firmy za určitú časť činností klienta. Tento typ zabezpečenia aktivít v rámci firmy je typický najmä v oblasti informačných technológii a účtovníctva.

Hlavné výhody outsourcingu:

  • zníženie režijných a mzdových nákladov
  • schopnosť vyčísliť priame náklady na outsorcovanú oblasť (žiadne potrebné školenia zamestnancov, zmluvne dohodnutá suma za výkon činnosti)
  • koncentrácia na základné podnikateľské procesy
  • vyššia efektivita a kvalita činností v outsorcovanej oblasti ako keby bola zabezpečená internými pracovníkmi
  • získanie objektívneho pohľadu prostredníctvom využitia služieb nezávislého poskytovateľa
  • odborné vedomosti, znalosti a skúsenosti poskytovateľa z outsourcovanej oblasti
  • získanie nových poznatkov od poskytovateľa
  • zvýšenie ručenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu 
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S