Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Účtovníctvo

Využívame znalosti postupov účtovania a rôznych ekonomických softvérov a prepájame ich s našimi daňovými vedomosťami, aby sme vytvorili čo najširšiu ponuku, ktorá vyhovie aj tým najnáročnejším potrebám klienta z hľadiska vedenia účtovníctva.

Naše účtovnícke služby:   

  • vedenie účtovníctva dodávateľsky (jednoduché aj podvojné)
  • finančné účtovníctvo (so zameraním na finančné transakcie v oblasti cenných papierov, majetkových  účastí, kapitálové a finančné výnosy)
  • spracovanie účtovných závierok a podkladov pre daňové priznanie
  • implementácia účtovných systémov
  • rekonštrukcia účtovníctva
  • vypracovanie vnútorných noriem a smerníc
  • kontrola a dohľad nad účtovníctvom
  • informácie o aktuálnych zmenách účtovných predpisov

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S