Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Podnikateľské poradenstvo

Pomáhame našim klientom pri vytváraní stratégií, zlepšovaní organizovanosti a zvyšovaní podnikovej výkonnosti.


Naše služby podnikateľského poradenstva:

  • poradenstvo pri zakladaní resp. transformácii podnikateľských subjektov
  • ekonomické a organizačné poradenstvo
  • finančná analýza a plánovanie
  • konzultácie pri fúziách a akvizíciách
  • tvorba podnikateľských plánov a podpora pri ich realizácii
  • finančné a investičné poradenstvo
  • poradenstvo pri likvidácii spoločnosti resp. príprava na konkurz

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S