Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Mzdové účtovníctvo

Rovnakú pozornosť  ako službám účtovníctva venujeme aj vedeniu mzdového účtovníctva. Dodávateľsky spracujeme mzdovú agendu a pripravíme všetky podklady pre vašich zamestnancov od ich nástupu až po ukončenie pracovnej činnosti.

Naše služby mzdového účtovníctva:

  • zúčtovanie mzdy s výpočtom odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne
  • spracovanie mesačných výkazov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
  • príprava výplatných pások pre zamestnancov
  • príprava príkazov na úhradu pre všetky potrebné platby
  • registrácia a odhlasovanie zamestnancov v poisťovniach
  • vyhotovenie  výstupných dokladov pri ukončení pracovného pomeru
  • informácie o aktuálnych zmenách v zákonoch, ktoré sa týkajú mzdovej oblasti

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S