Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Daňové poradenstvo

V MONAREXe nájdete odborníkov, ktorí rozumejú Vašim špecifickým potrebám a využívajú svoje poznatky a skúsenosti, aby vyriešili Vaše problémy ohľadne daní. Taktiež aktívne spolupracujeme so slovenskými daňovými autoritami pre zaistenie správnosti  našich služieb.

Naše daňové služby zahŕňajú:
  • daňové plánovanie a optimalizácia základu dane
  • spracovanie daňových priznaní
  • odborné konzultácie ku všetkým druhom daní
  • aplikácia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a riešenia iných medzinárodných daňových otázok
  • informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov
  • odborné stanoviská na posúdenie daňových aspektov významných hospodárskych operácií
  • zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní (registrácie, podanie žiadostí, pomoc pri obhajobe pri daňovej kontrole a pod.)

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S