Špecializované audity

Špecializované audity zahŕňajú predovšetkým:

  • audit časti účtovnej závierky
  • audit agregovanej účtovnej závierky
  • audit súladu so zmluvnými podmienkami

Skúmanie audítora pri špecializovaných auditoch je zúžené z hľadiska rozsahu oproti auditu účtovnej závierky. Audítor skúma len vybrané oblasti účtovnej závierky, vykonáva previerku,  prípadne vyjadruje stanovisko k tomu, ako klient plní podmienky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov. 

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S