Audit

Pri všetkých našich aktivitách sa snažíme budovať dôveru a rešpekt  nielen u našich klientov ale aj v rámci komunít, v ktorých pôsobíme. Zodpovedný prístup nás robí dôveryhodnou spoločnosťou, a preto sme tá správna voľba pre vykonanie auditu. Diskrétnosť a zodpovednosť sú naše pravidlá pri overovaní vášho účtovníctva a finančných výkazov alebo konkrétnej časti majetku, záväzkov či imania.
Audítorské služby vykonávame v súlade s ISA (International Standards on Auditing - Medzinárodné audítorské štandardy).


Naše audítorské  služby:

 

kontakt   V prípade zájumu nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle +421 48 470 15 13 alebo mailom monarex@monarex.sk.                           
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S