Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Monarex a UNI2010

V roku 2010 sme sa zapojili do úvodného ročníka podnikateľského inkubátora – iniciatívy realizovanej organizáciou UNI2010. Poskytli sme prípadovú štúdiu, ktorú riešil tím mladých ľudí z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem zaujímavého riešenia sme získali aj kontakt na talentovaných ľudí.

Uni2010 (www.uni2010.sk) je organizácia rozvíjajúca talent, víziu a podnikavosť mladých ľudí. Hlavným cieľom iniciatív Uni2010 je do roku 2010 vyvinúť programy umožňujúce mladým ľudom zistiť v čom sú dobrí (talent), čo chcú (vízia) a ako to dosiahnu (podnikavosť) a pilotne ich implementovať v prostredí slovenského vysokého školstva.

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S