Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Monarex a AIESEC

Monarex už dlhoročne spolupracuje s organizáciou AIESEC. Po minulé obdobia boli v Monarexe zrealizované viaceré stáže študentov, resp. čerstvých absolventov univerzít z rôznych kútov sveta. Stážisti sa aktívne zapojili do života firmy a zohrali pozitívnu rolu pri jej rozvoji, najmä vytváraním medzinárodnej atmosféry.

AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete zastúpená vo viac ako 100 krajinách sveta a pôsobí na vyše 1100 univerzitách. Umožňuje mladým ľuďom objavovať a rozvíjať svoj potenciál. Viac informácií o AIESECu v Banskej Bystrici nájdete na www.aiesec.sk/bb

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S