Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Naše aktivity

Spoločenská zodpovednosť

MONAREX už od svojho vzniku prispieva k zlepšovaniu okolia prostredníctvom rôznych aktivít a snaží sa byť  spoločensky zodpovedný.
Podporujeme oblasti ako vzdelávanie, šport, umenie a v neposlednom rade aj životné prostredie.

Kvalita života a následne osobná spokojnosť závisí aj od možnosti zaujímavo tráviť voľný čas, od kvality školy, od možnosti kultúrneho vyžitia, či už na divadelnom predstavení, koncertoch či účasťou na výstavách, festivaloch, od možnosti zachovať kvalitu životného prostredia. Organizovanie kultúrnych podujatí, športových aktivít, výstav neprináša finančný kapitál. Je preto úlohou jednotlivcov, ale aj firiem prevziať osobnú zodpovednosť za organizovanie zaujímavej akcie, projektu, či podpory vzdelania najmä vo svojom okolí.

Monarex prispieva:

  • do škôl, školských a pedagogických zariadení sumou
  • na literatúru sumou
  • na podporu aktivít v Banskej Bystrici
  • na podporu hudobných festivalov
  • na podporu rodín

Darovali sme 2 %:

  • do škôl, školských a pedagogických zariadení v celkovej sume 676,54 € 

MONAREX a AIESEC

MONAREX a UNI2010

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S