Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

História

Ako sme rástli...

MONAREX k.s., bola založená v roku 1996 a od roku 1997 je členom Slovenskej komory daňových poradcov (č. licencie 24/97).

Od roku 2000 je MONAREX audit consulting členom Slovenskej komory audítorov (č. licencie 263).

V roku 2004 bol  MONAREX audit consulting zapísaný na Ministerstve spravodlivosti  ako znalecká organizácia v odbore Ekonomika a podnikanie pod číslom 900155.

Od roku 2005 sme členom IAPA* (International Association of Practising Accountants) – asociácia nezávislých účtovníckych firiem so sídlom v Londýne. IAPA patrí do top 20 najväčších poradenských asociácií na svete.

V roku 2007 sme sa stali členom UK200Group – poprednej britskej asociácie účtovníckych a právnických firiem.
Členstvo v týchto globálnych organizáciách rozširuje náš medzinárodný obzor a pomáha nám zaistiť profesionálne a efektívne riešenie pre zahraničných klientov so špecifickými požiadavkami.

* IAPA neposkytuje služby pre klientov ani nenesie zodpovednosť za aktivity svojich členov. Jednotliví členovia IAPA sú samostatné entity a nemajú žiadnu zodpovednosť za konanie ostatných členov.

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S