Oznamovacia povinnosť (§ 49 písm. a) ods. 8 zákona o daní z príjmov)

Vzhľadom na prijatie zákona o obmedzení platieb v hotovosti (Aktuality Júl) sa s účinnosťou od 1. januára 2014 vypustila oznamovacia povinnosť (tzv. „bonzácky paragraf“) fyzických a právnických osôb s príjmami z podnikateľskej činnosti, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, ak v rámci týchto činností uskutočnili úhrady zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe za podmienok tam uvedených.

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S