Cestovné náhrady v roku 2018

Sadzby stravného na tuzemské služobné cesty v roku 2018 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 296/2014:

Časové pásmo

Sadzba stravného na rok 2018

Sadzba stravného od 1.6.2018

5 – 12 hodín

4,50 €

 4,80 €

12 – 18 hodín

6,70 €

7,10 € 

nad 18 hodín

10,30 €

 10,90 €

 

ZAHRANIČIE

Sadzby stravného pri zahraničnej služobnej ceste (podľa opatreniaMinisterstva financií SR s účinnosťou od 1.1.2013)

Časové pásmo

Suma v €

do 6 hodín

25 % zo zákl. sadzby stravného

6 – 12 hodín

50 % zo zákl. sadzby stravného

nad 12 hodín

100 % zákl. sadzby stravného

 

Krajina  

Menový kód  

Mena  

Základné sadzby stravného

Belgicko

EUR

euro

45

Bulharsko

EUR

euro

36

Česko

CZK

čes.koruna

600

Chorvátsko

EUR

euro

40

Dánsko

DKK

dán.koruna

380

Estónsko

EUR

euro

42

Fínsko

EUR

euro

50

Francúzsko

EUR

euro

45

Grécko

EUR

euro

42

Holandsko

EUR

euro

45

Írsko

EUR

euro

53

Lotyšsko

EUR

euro

40

Luxembursko

EUR

euro

50

Litva

EUR

euro

40

Maďarsko

EUR

euro

39

Malta

EUR

euro

45

Nemecko

EUR

euro

45

Nórsko

NOK

nór.koruna

420

Poľsko

EUR

euro

37

Portugálsko

EUR

euro

43

Rakúsko

EUR

euro

45

Rumunsko

EUR

euro

43

Slovinsko

EUR

euro

38

Španielsko

EUR

euro

43

Spoj.Kráľovstvo

GBP

angl.libra

37

Srbsko

EUR

euro

43

Švédsko

SEK

švéd.koruna

455

Taliansko

EUR

euro

45

Turecko

EUR

euro

44

Ukrajina

EUR

euro

37

Náhrady za používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely

Náhrady za používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely platné od 1.1.2009 bez zmeny sú stanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny číslo 632/2008 Z. z..

0.050 €

pre jednostopé motorové vozidlo na 1 km jazdy;

0.183 €

pre osobné cestné motorové vozidlá na 1 km jazdy.

 

 

 

Pre podrobnejšie informácie pozri „Zákon o cestovných náhradách“

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S