Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Podiely zo zisku

Táto časť je venovaná podielom zo zisku z pohľadu ich zdaňovania, ale aj povinostiam vyplývajúcim voči zdravotnej poisťovni pri ich vyplatení.

 

 

 

 

 

Podiely zo zisku a zdravotné poistenie

Pre určitý okruh osôb vyplýva oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni, ktorú je potrebné splniť do 31.05.2016. Táto povinnosť sa týka osôb, ktorým boli v roku 2015 vyplatené podiely zo zisku za rok 2011 alebo 2012 a v prípade, ak podiely zo zisku vyplácala spoločnosť so sídlom mimo územia SR.

Bližšie informácie image   

Tlačivo, na ktorom je potrebné oznámiť túto skutočnosť má predpísanú formu.

 Oznámenie o príjmoch

 

Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S