Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Na stiahnutie

Finančná správa
Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia  image
Intrastat (Hlásenie je možné podať výlučne elektronicky predpísaným spôsobom)
Hlásenie o odoslaní tovaru  image
Hlásenie o prijatí tovaru  image
JU
Vzor Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (účinná od 31.12.2014)  image
PU
Postupy účtovania platné od 1.1.2016  image
Vzor Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve (účinná od 31.12.2014)  image
Vzor Účtovná závierka mikro účtovnej jdnotky (účinná od 31.12.2014) image
   
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22.12.2017
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S