Kontakt

MONAREX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 470 15 13
email: monarex@monarex.sk
fax: + 421 48 470 15 23

Na stiahnutie

Finančná správa
Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia  image
Intrastat
Hlásenie o odoslaní tovaru  image
Hlásenie o prijatí tovaru  image
JU
Vzor Výkaz o majetku a záväzkoch 2013  image
Vzor Výkaz o príjmoch a výdavkoch 2013  image
Vzor Výkaz o majetku a záväzkoch 2012 image
Vzor Výkaz o príjmoch a výdavkoch 2012 image
PU
Postupy účtovania platné od 1.1.2014  
Vzor Súvaha za rok 2010  image
Vzor Súvaha za rok 2011, 2012, 2013, 2014 image
Vzor Výkaz ziskov a strát za rok 2010  image
Vzor Výkaz ziskov a strát za rok 2011, 2012, 2013, 2014 image
Copyright © 2011 Monarex. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin
MONAREX, k.s. , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sr, vložka č. 200/S
MONAREX audit consulting, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 3701/S